Provocatief Coachen

Wat is Provocatief Coachen

Een verfrissende nieuwe stijl van coachen!

Provocatieve Coaching is voor mensen die willen veranderen en los willen komen van patronen. Het is een snelle, speelse, humorvolle, uitdagende en confronterende, maar wel respectvolle manier van coachen. Door de interventies ga je je problemen relativeren. Wat is het probleem eigenlijk? Of je komt in beweging om er echt iets aan te doen omdat je gaat voelen dat je jezelf als het ware saboteert. Veel mensen komen hiermee verder dan met traditionele Psycho-therapie.

Ook tijdens coachingssessies waar voor een andere methode is gekozen kan provocatief coachen kortstondig ingezet worden. De coach kondigt dat altijd van te voren aan. Even ontregeld worden kan heel verfrissend werken!

Provocatief Coachen laat je Omdenken

Provocatief Coachen is een onderdeel van het inmiddels alom bekende 'Omdenken' van Berthold Gunster. Zijn boeken, werkvormen en shows zijn een inspiratiebron!

Provocatief Coachen

Even alles op z'n kop

Provocatieve Coaching helpt je uit je comfortzone te komen en vertrouwde gedragingen los te laten. Met directheid en humor laat de coach je echt in beweging komen.

Vergoeding zorgverzekeraar Provocatieve Coaching

Provocatief Coachen is officieel erkend door het NIP (Nederlands Instituut Psychologen) als werkzame interventie/therapievorm. De coaching kan (gedeeltelijk) worden vergoed als je bij je ziektekostenverzekering een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen / NLP-therapie hebt afgesloten. Lees je polis goed na.


Contact opnemen