Systemisch Werken

Wat is Systemisch Werken en Opstellingen

Je wordt, van jongs af aan, geconfronteerd met systemen. Zo is er vanaf je geboorte het familiesysteem;  vader, moeder en eventueel broers en zussen. Daarna volgen systemen met onze opvoeders, de school, de sportvereniging. En weer later belanden we in systemen, zoals werkgevers en andere organisaties. Je groeit op en ontwikkelt je binnen die systemen.

Elk systeem dat je in verschillende levensfases ingaat vormt je

Onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen zijn ontstaan in die systemen (gezin van herkomst, school, werk, vriendenkring). Jouw gedragingen en patronen heb je je binnen deze systeemfases eigen gemaakt. Beperkingen en knelpunten kom je in je huidige leven weer tegen binnen nieuwe systemen, zoals in een relatie of  je werkomgeving. Met Systemisch Werken kun je deze onbewuste patronen weer zichtbaar maken.

Het ontstaan van Systemisch Werken en Opstellingen

Coaching met behulp van Opstellingen is ontwikkeld door Bert Hellinger in de jaren ’80, uit een samenspel tussen Freuds psychoanalyse, lichaamswerk, familietherapie, NLP en gestalttherapie. Hieruit ontstonden met name de familie en organisatie opstellingen.

Wat brengt Coaching met Opstellingen jou?

Coaching aan de hand van Opstellingen dringt snel door tot de kern van een probleem of patroon en kan daardoor heel effectief zijn. Zeker bij relatiecoaching is Systemisch Werken en zijn Opstellingen belangrijk. Waar komen jij en je ouders vandaan. Gecoacht worden met Opstellingen is voor iedereen die zakelijk of privé vastloopt in terugkerende thema’s en patronen, zonder echt te weten waardoor.

Onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen zijn ontstaan in de systemen waarin we zijn opgegroeid en leven. 

Systemisch Werken Opstellingen

Vergoeding zorgverzekeraar

Coachingssessies Systemisch Werken en Opstellingen kunnen (gedeeltelijk) worden vergoed als je bij je ziektekostenverzekering een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen / NLP-therapie hebt afgesloten. Lees je polis goed na.

Contact opnemen